Motta tidsskriftet LatinAmerika

LatinAmerika er LAGs eget tidsskrift og kommer ut 2-3 ganger i året. Det koster 150 kr pr år å abonnere på LatinAmerika. Du kan lese mer på tidsskriftet sine nettsider
* indicates required